Decaan

 

Prof.dr.ir. Hester Bijl

Decaan Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Hester Bijl studeerde Technische Wiskunde aan de TU Delft en Engels aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in de Numerieke Stromingsleer. Na haar promotie werkte ze bij The Boston Consulting Group; in 1999 keerde ze terug naar de TU Delft. In 2005 ontving Hester Bijl van NWO een vidi-subsidie voor haar onderzoek naar rekenmodellen om de krachten op windturbinebladen nauwkeuriger te voorspellen.

In 2006 werd ze benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek-hoogleraar voor de leerstoel Aerodynamica. Naast hoogleraar Numerieke Stromingsleer, afdelingsvoorzitter Aerodynamica, Windenergie, Vliegprestaties en Voortstuwing, was ze tot april 2013 voorzitter van het Delft Energy Initiative.  Hester Bijl is onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Sinds 15 april 2013 is ze decaan van de faculteit Luchtvaart –en Ruimtevaarttechniek.

Prof.dr.ir. H. Bijl
Technische Universiteit Delft
Faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek
Kamer NB 1.47.1
Kluyverweg 1
2629 HS Delft

(T) + 31 (0)15 – 278 5373
(E) h.bijl@remove-this.tudelft.nl

Naam auteur: Webredactie LR
© 2014 TU Delft

Metamenu