Simona

Onderzoeksinstituten

 

Behalve in onderzoeksscholen en Delft Centres heeft de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek een deel van het onderzoek ook ondergebracht in de volgende instituten: 

Delft Centre for Materials (DCMat)

Het Delft Centre for Materials is een samenwerking van 6 verschillende faculteiten van de Technische Universiteit Delft welke beoogt de materiaalkunde te versterken door samenwerking in onderwijs en infrastructuur te intensiveren en door een nieuw onderzoeksprogramma 'Self Healing Materials' vorm te geven.

 

Delft University Wind Energy Research Institute (DUWIND)

DUWind is de windenergie onderzoeksorganisatie van de Technische Universiteit Delft. Het onderzoeksprogramma bereikt bijna alle aspecten van de moderne wind turbine technologie and wordt uitgevoerd door 13 groepen in 5 faculteiten 

 

Hechtingsinstituut

Het Hechtingsinstituut van de Technische Universiteit Delft is de specialist in lijm- en hechtingstechnologie. Het zorgt ervoor dat alle kennis binnen de universiteit, aangevuld met ervaringen die elders in Nederland en de wereld worden opgedaan, voor iedereen toegankelijk is.

 

TU Delft Space Institute

Het TU Delft Space Institute bundelt de krachten van verschillende faculteiten van de TU Delft met als doel grensverleggend onderzoek te doen in de ruimtevaart.

   

Koiter Institute Delft (KID)

In het Koiter Instituut Delft kunnen vier onderzoeksgebieden worden onderscheiden: Numerieke Mechanica, Mechanica van Materialen, Dynamica en Constructie Mechanica.

 

Fiber Metal Laminate Centre of Competence (FMLC)

De kennis van het FMLC bestrijkt meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van materiaalontwikkeling, productieprocessen, materiaaleigenschappen en kwalificatie, vermoeiing en damage tolerance.

 

Delft Centre for Engineering Design (DCED)

De missie van het DCED is het aanbieden van samenwerkend onderzoek met industrieën van productontwikkeling technologieën voor industrieel ontwerpen en opleiding van professionelen.

Naam auteur: Webredacteur LR
© 2017 TU Delft

Metamenu