Interactieve brochures

Studeren bij de faculteit

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is met zo’n 2500 studenten één van de grootste faculteiten van de TU Delft en biedt uitstekende studiefaciliteiten zoals een vliegsimulator, windtunnels en een cleanroom aan. De faculteit staat internationaal gezien zeer hoog aangeschreven en is uniek in Europa.

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek biedt de volgende opleidingen:

Bacheloropleiding Aerospace
Engineering

Masteropleidingen

Minors

Student Exchange 

Internship programmes

Online onderwijs

Promoveren

   

Numerus Fixus en Decentrale Selectie

Door het toenemende aantal studenten heeft de TU Delft bachelor Luchtvaart & Ruimtevaarttechniek een vaste capaciteit, een numerus fixus. Dit betekent dat in ruimte is voor 440 nieuwe bachelor studenten voor het academisch jaar 2017 – 2018. De uiterste datum van aanmelding is 15 januari 2017.

Selectie procedure
De selectieprocedure is bedoeld om een goede match tussen de student en de opleiding te vinden en is gericht op de motivatie en de academische prestatie van de aspirant student. Als je onze opleiding wilt volgen, moet je deelnemen aan deze procedure. Elke deelnemer in deze procedure ontvangt een rangnummer. Vanaf 15 april is deze ook zichtbaar op Studielink. Het rangnummer is gebaseerd op je resultaten in de selectieprocedure in vergelijking tot de andere deelnemers. Deelnemers die hoger scoren, worden hoger gerangschikt. Wanneer je nummer binnen de maximale capaciteit valt, wordt je een plek aangeboden voor onze opleiding, mits je uiteraard aan alle andere volwaarden hebt voldaan (zoals het behalen van een middelbare schooldiploma). Als je rangnummer lager is dan het aantal beschikbare plaatsen, moet je wachten tot één van de andere kandidaten zijn of haar aanbod op een plek in het leerprogramma heeft afgewezen.

Alhoewel we nog geen ervaring hebben met het aantal deelnemers dat zich uitschrijft met deze nieuwe procedure, verwachten we dat de kansen voor deelnemers met rangnummers van 440 tot 600 reëel zijn. Niet-EU aspirant studenten die hulp nodig hebben (zoals voor een visum/verblijfsvergunning om Nederland binnen te komen/adequate huisvesting/bankrekening, etc), ontvangen alleen ondersteuning  als zij binnen het maximum van 440 studenten vallen.

Je kunt maximaal drie keer aan de selectieprocedure voor onze bachelor opleiding deelnemen.

Deze website wordt in oktober 2016 bijgewerkt met aanvullende informatie aangaande de selectieprocedure.

© 2017 TU Delft

Metamenu