Contact

Of u nu een stagiair zoekt, gebruik wilt maken van onze windtunnels, of gewoon eens wilt bespreken welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking met onze wetenschappers en studenten, neemt u dan gerust contact op met ons Business Connect team.
E. AE-connect@remove-this.tudelft.nl 

Onderzoek

We krijgen regelmatig verzoeken van bedrijven voor samenwerking aan concrete onderzoeksvragen. Voor het verrichten van onderzoek met of door onze wetenschappers bestaan vele mogelijkheden. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het vraagstuk worden afspraken gemaakt over de geschikte samenwerkingsvorm. Dit vraagt over het algemeen om maatwerk.

 • Contractonderzoek
  Regelmatig voeren onze wetenschappers contractonderzoek uit naar aanleiding van concrete vragen uit het bedrijfsleven. Bij dergelijk onderzoek maken wij altijd heldere afspraken over het eigendomsrecht.
 • Strategisch partnerschap
  Naast dat wij vaak in opdracht aan de slag gaan met vraagstukken die op dat moment in het bedrijfsleven spelen, hechten wij ook veel waarde aan het onderhouden van een langdurige en duurzame relatie. Dergelijke strategische samenwerkingen hebben wij onder andere met partijen als Fokker en Airbus. Dergelijke partnerschappen omvatten meer dan alleen onderzoek en behelzen ook vaak samenwerking op het gebied van onderwijs, ondernemerschap, werving, etcetera.
 • Nederlandse en Europese onderzoeksprojecten (subsidies en regelingen)
  De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is betrokken bij talloze Nederlandse en Europese onderzoeksprojecten, vaak in samenwerking met bedrijven.  Zo werken wij in verschillende projecten via Europese subsidieprogramma’s als  Horizon2020, Clean Sky en SESAR. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Regional turboprop loads control through active and passive technologies’ (ReLOAD) dat loopt in het Clean Sky 2 programma. Lees hier meer over het ReLOAD project
 • Open of gezamenlijke innovatieprogramma’s
  Wij spelen graag in op de innovatiebehoefte van de lucht- en ruimtevaartsector. In open of gezamenlijke innovatieprogramma’s, waar verschillende partijen bij betrokken zijn, werken wij aan interessante en vernieuwende ideeën die in hun innovatiewaarde ook cross sectoraal kunnen zijn.

Onderzoeksinstituten
De TU Delft bundelt onderzoekscapaciteit in een aantal universiteitsbrede instituten die gericht zijn op specifieke gebieden. De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is sterk betrokken bij een aantal van deze instituten. Een voorbeeld hiervan is het Space Institute, dat in 2015 is opgericht. In dit instituut komt alle expertise op het gebied van ruimte binnen de TU Delft samen om een actieve bijdrage te leveren aan de ruimtevaartsector. Lees hier meer over de onderzoeksinstituten van de TU Delft. Daarnaast heeft de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek een deel van het onderzoek ook ondergebracht in aparte instituten. Lees hier meer over de onderzoeksinstituten van de faculteit.

© 2017 TU Delft

Metamenu