Over de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Een unieke faculteit

De faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR) is één van de grootste faculteiten van de TU Delft en één van de grootste in Europa die zich richt op de alle aspecten van luchtvaart- en ruimtevaarttechniek en aanverwante gebieden zoals windenergie.

Kennis in de lucht- en ruimtevaart

De faculteit LR is een ‘research powerhouse’ met 80 wetenschappelijke staf en bijna 250 promovendi. De vier afdelingen van de faculteit hebben een uitstekende reputatie in zowel onderzoek als onderwijs. Momenteel heeft de faculteit ruim 2600 studenten, waarvan ongeveer 40% afkomstig is uit het buitenland. De faculteit werkt samen met nationale en internationale instituten en bedrijven. Bovendien investeert de faculteit sterk in het onderhouden van een duurzame en vruchtbare relatie met haar alumni.

Business Portal

De faculteit heeft een lange en gevarieerde samenwerkingstraditie met de industrie, zowel in het onderwijs als onderzoek. De wereld verandert in rap tempo waardoor de relaties met het bedrijfsleven steeds belangrijker worden. Ook is de faculteit steeds pro-actiever op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van de ‘Pioneering Innovations’ projecten.

Het Business Portal van de faculteit is een ‘landingspagina’ met een helder overzicht van op welke manieren bedrijven met de faculteit in contact kunnen komen en kunnen samenwerken.  Hierdoor worden zowel de zichtbaarheid als de toegankelijkheid van de faculteit voor de buitenwereld verder vergroot met als doel: “Connecting Business to Science and Education”. 

 

 Naam auteur: Webredactie LR
© 2017 TU Delft

Metamenu